کارمزد

تعرفه کارمزد انجام سفارشات توسط گروه ایران شیپینگ

از تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ تا پایان نیمه دوم سال تعرفه کارمزد های گروه ایران شیپینگ به شرح زیر خواهد بود.

برای هر لینک:

سفارشات از ۱ دلار تا ۹ دلار / ۲۰ هزار تومان
سفارشات از ۱۰ دلار تا ۱۹ دلار / ۲۵ هزار تومان
سفارشات از ۲۰ دلار تا ۳۴ دلار / ۳۵ هزار تومان
سفارشات از ۳۵ دلار تا ۴۹ دلار / ۴۰ هزار تومان
سفارشات از ۵۰ دلار تا ۹۹ دلار / ۷۰ هزار تومان
سفارشات از ۱۰۰ دلار تا ۱۴۹ دلار / ۹۰ هزار تومان
سفارشات از ۱۵۰ دلار تا ۲۰۰ دلار / ۱۲۰ هزار تومان

سفارشات از ۲۰۱ دلار تا ۵۰۰ دلار / ۱۸درصد کامزد
سفارشات از ۵۰۱ دلار تا ۱۰۰۰ دلار / ۱۵ درصد کامزد
سفارشات از ۱۰۰۱ دلار تا ۵۰۰۰ دلار / ۱۳ درصد کامزد
مبالغ بالای ۵۰۰۰ دلار بر اساس شرایط خرید اعلام کارمزد خواهد شد.

بابت سفارشات تعدادی که قیمت خرید آنها بالا نیست ۵٪ کارمزد اضافه دریافت خواهد شد. به عنوان مثال سفارشاتی که ۷ ایتم میشود اما مجموع مبلغ دلاری میشود ۲۰۰ دلار.نکته ۱: قیمت های آورده شده در بالا کلی میباشند و مواردی مانند وب سایت یا کشوری که از آن کالا خریداری میشود و یا حتی نوع کالا و وزن سفارش در تعیین کارمزد گروه نقش مستقیم دارد.نکته ۲: کارمزد های اعلام شده مربوط به یک عملیات خرید میباشد و در صورتی که چند فروشنده یا وب سایت متفاوت خرید داشته باشید، کارمزد جداگانه محاسبه میشود. اما معمولا به مشتریان گرامی تخفیفات خوبی داده میشود.

نکته ۳: خرید کالا بصورت تعداد یا عمده تعرفه کارمزد متفاوتی خواهد داشت که هر سفارش براساس تعداد(ورزن)/ مبلغ / دفعات سفارش و همچنین کشور خرید کننده محاسبه میشود.

با تشکر
گروه تجاری ایران شیپینگ